امروزه بسیاری از افراد ایده هایی رو مطرح و در ذهن خود پرورش میدهند که هرکدام ارزشمند و  ایده ای ناب هستند اما نمی دانند باید از کجا شروع کنند و به چه ترتیب  پروژه خود را از حالت ایده به حالت اجرایی در بیاورند ما با ایده شما را طی مراحل مختلف و جلسات متعدد ارزیابی می نماییم و بهترین ابزار ممکن برای اجرای این ایده را به شما پیشنهاد می دهیم و طی پروپوزالی کامل کلیه وقایع و عملیات های کاربری را در  پروژه شما تحلیل می کنیم و آن را در اختیار شما قرار میدهیم تا بتوانید در قرارداد برنامه نویسی و اجرای فاز به فاز پروژه از آن استفاده نمایید.

شناخت کافی ابعاد مختلف پروژه و وجود پروپوزال کمک میکند تا تیم برنامه نویسی پروژه شما از بتوانند زمانبندی دقیق تری برای پیاده سازی پروژه شما به شما پیشنهاد دهند و همینطور وجود تحلیل پروژه در مراحل اجرایی پروژه کمک میکند تا بسیاری از نکات حیاتی پروژه شما از قلم نیفتد که این به خودی خود باعث افزایش دقت پیاده سازی پروژه شما میشود.

یکی از مهلک ترین اتفاقات در پیاده سازی استارتاپ ها عدم انجام مراحل در زمان درست می باشد چه بسیار افرادی هستند که ابتدا کلیه نیروهای خود را استخدام میکنند و سپس وارد مرحله برنامه نویسی پروژه میشوند بروز و اتفاق وقایع مختلف که خارج از اختیارات تیم برنامه نویسی است باعث میشود هزینه زیادی به آنها تحمیل شود و ناخود آگاه آستانه صبر کافرما کم شده و بدون انجام مراحل صحیح و درست معرفی محصول به بازار به صورت هیجان زده وارد فاز تبلیغات شده و هزینه های خود را هدر میدهند ما در تمامی مراحل پیاده سازی استارتاپ شما در کنار شما هستیم تا پروژه شما را از نظر کیفیت ، کارایی و اطمینان از دستیابی به نتیجه مناسب تضمین نماییم.