بسیاری از مشتریان و صاحبین کسب و کار اینترنتی علاقه مند هستند با توجه به استراتژی سازمانی خود بسیاری از فعالیت های فنی استارتاپ خود را بجای برون سپاری با جذب و استخدام نیروهای متخصص و متعهد در درون سازمان خود راه اندازی نمایند. راه اندازی یک استودیو استارتاپ یک چاقوی دولبه است هم میتواند خوب و سود ده باشد هم میتواند مهلک و زیان بار باشد.

حال این سوال ایجاد میشود که چه زمان این اقدام زیان بار و چه زمانی  به سود استارتاپ می باشد؟

بدون اغراق و بزرگ نمایی بسیاری از استودیو استارتاپ های زیان دهی که به ما مراجعه کرده اند برای مشاوره و نجات از زیان یک اتفاق واحد وجود داشته است که  نبود تیم خبره و توانمند برای برنامه ریزی و طراحی استودیو براساس تجربیات موفق سابق بوده است زیرا زمانیکه نیرو ها نه براساس نیاز روزمره سازمان بلکه به شکلی احساس در یک بازه زمانی موقت جذب میشوند و بعد از تایمی برای جلوگیری از هدر رفت حقوق دریافتی در واحدهای غیر تخصصی از آن ها استفاده میشود خود عاملی است برای بروز چالش های جدید برای سازمان یا اینکه عدم تعریف درست کار برای واحد های فعال در استودیو استارتاپ باعث بروز چالش های متعددی در جنبه های اجرای کارها در درون سازمان میشود و…

اما ما بهره گیری از تجربیات فراوان و مهارت تخصصی خود با بررسی دقیق و حساب شده و همینطور آنالیز ممتد فعالیت های پرسنل و عملکرد آنها و میزان تاثیر گذاری آن ها در سازمان برنامه ای مدون را به کارفرما ارائه میدهیم که به ایشان کمک میکند تا با کمترین اصطکاک و کمترین چالش و بیشترین بازدهی زمانی و مالی از فعالیت های استارتاپ هر روز شاهد پیشرفت پروژه استارتاپی خود باشد.